Jesteś w: Home » Akademia Morska w Szczecinie » Wydział Nawigacyjny
Szukaj w mieście
Akademia Morska w Szczecinie » Wydział Nawigacyjny

70-500 Szczecin, Zachodniopomorskie
ul. Wały Chrobrego 1-2, Zobacz na mapie
Tel: (91) 480-95-15
Fax: (91) 480-94-66
WWW: http://www.wsm.szczecin.pl
Email: dn@am.szczecin.pl

Nazwa kierunku Studia I stopnia Studia jednolite Studia II stopnia
Licencjackie Inżynierskie Magisterskie Magisterskie uzupełniające
S NW NZ S NW NZ S NW NZ S NW NZ
Nawigacja Nawigacja - Inżynierskie stacjonarne Nawigacja - Inżynierskie niestacjonarne zaoczne Nawigacja - Magisterskie uzupełniające stacjonarne Nawigacja - Magisterskie uzupełniające niestacjonarne zaoczne
Transport Transport - Inżynierskie stacjonarne
Geodezja i Kartografia Geodezja i Kartografia - Inżynierskie stacjonarne Geodezja i Kartografia - Inżynierskie niestacjonarne zaoczne
Informatyka Informatyka - Inżynierskie stacjonarne Informatyka - Inżynierskie niestacjonarne zaoczne

O WydzialeInformacja ogólna

Wydział Nawigacyjny kształci studentów w systemie studiów stacjonarnych i niestacjonarnych na czterech kierunkach kształcenia:

 
 • Nawigacja
 •  
 • Transport 
 • Geodezja i Kartografia
 • Informatyka
 •  

  Rada Wydziału


  Skład osobowy Rady Wydziału:

  Dziekan:

  1. dr inż. kpt.ż.w. Jerzy Hajduk,  prof. nadzw.

  Nauczyciele akademiccy posiadający tytuł naukowy profesora lub stopień naukowy doktora
  habilitowanego zatrudnieni na wydziale
  :

  2. prof. dr hab. inż. kpt.ż.w. Stanisław Gucma
  3. prof. dr hab. inż. kpt.ż.w. Ewgenij Łusznikow
  4. prof. dr hab. inż. Bolesław Mazurkiewicz
  5. prof. dr hab. inż. Evgeny Ochin
  6. prof. dr hab. inż. Józef Sanecki
  7. prof. dr hab. inż. Andrzej Stateczny
  8. prof. dr hab. inż. Tadeusz Szelangiewicz
  9. prof. dr kpt.ż.w. Aleksander Walczak
  10. prof. dr hab. inż. Bernard Wiśniewski
  11. dr hab. inż. of. pokł. Wiesław Galor, prof. nadzw.
  12. dr hab. inż. st. of. pokł. Lucjan Gucma, prof. nadzw.
  13. dr hab. inż. Zbigniew Pietrzykowski prof. nadzw. – prodziekan ds. nauki
  14. dr hab. inż. Wojciech Piszczek, prof. nadzw.
  15. dr hab. inż. kpt.ż.w. Stefan Trzeciak, prof. nadzw.
  16. dr hab. inż. Waldemar Uchacz, prof. nadzw.
  17. dr hab. kpt.ż.w. Adam Wolski, prof. nadzw.
  18. dr hab. inż. Andrzej Klewski, prof. nadzw.

  Pozostali wybrani nauczyciele akademiccy zatrudnieni na wydziale:

  19. dr inż. st. of. pokł. Andrzej Bąk
  20. mgr inż. kpt.ż.w. kpt.ż.ś. Jacek Frydecki – prodziekan ds. studiów niestacjonarnych
  21. dr inż. st. of. pokł. Wiesław Juszkiewicz
  22. mgr inż. kpt.ż.w. Barbara Kwiecińska – prodziekan ds. studiów stacjonarnych
  23. mgr inż. Marta Schoeneich
  24. dr inż. st. of. pokł. Janusz Uriasz

  Studenci wydziału:

  25. Iga Kwiecińska
  26. Dawid Prucnal
  27. Agnieszka Radwan
  28. Łukasz Pierzyna
  29. Kamil Stachowiak
  30. Karolina Troszczak

  Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi zatrudnieni na wydziale:

  31. mgr Małgorzata Jankowska


  Władze


   

   

  Dziekan

  dr inż. kpt.ż.w. Jerzy Hajduk,  prof. nadzw. AM

    091-48-09-515

  j.hajduk@am.szczecin.pl

   
   
   
  Prodziekan ds. Nauki

  dr hab. inż. Zbigniew Pietrzykowski, prof. nadzw. AM

    091-48-09-373/515

  z.pietrzykowski@am.szczecin.pl


   
  Prodziekan ds. Studiów Stacjonarnych

  mgr inż. kpt.ż.w. Barbara Kwiecińska

    091-48-09-461

  b.kwiecinska@am.szczecin.pl

   


  Prodziekan ds. Studiów Niestacjonarnych

  mgr inż. kpt.ż.w. kpt.ż.ś. Jacek Frydecki

    091-48-09-358

  j.frydecki@am.szczecin.pl


  Struktura


  Dziekan Wydziału Nawigacyjnego
   
  Prodziekan ds. Studiów Stacjonarnych
   
   
  Prodziekan ds. Studiów Niestacjonarnych
   
   
  Prodziekan ds. Nauki
   
   
  Instytut Nawigacji Morskiej (INM) Zakład Nawigacji Morskiej
  Zakład Cybernetyki Morskiej
  Zakład Budowy i Eksploatacji Statków
  Zakład Meteorologii i Oceanografii
  Zakład Ratownictwa i Ochrony Żeglugi 
  Instytut Inżynierii Ruchu Morskiego (IRM) Zakład Inżynierii Ruchu Morskiego
  Zakład Bezpieczeństwa Nawigacyjnego
  Zakład Urządzeń Nawigacyjnych
  Zakład Rybołówstwa Morskiego
  Centrum Inżynierii Ruchu Morskiego (CIRM)
  Katedra Geoinformatyki (KG)

  Instytuty i Zakłady


  W strukturze organizacyjnej Wydziału Nawigacyjnego funkcjonują następujące instytuty realizujące zadania dydaktyczne i naukowe:

  • Instytut Nawigacji Morskiej
  • Instutut Inżynierii Ruchu Morskiego
  • Katedra Geoinformatyki

  Dziekanat


  Adres:
  Akademia Morska
  ul.Wały Chrobrego 1-2
  70-500 Szczecin
  email: dn@am.szczecin.pl
  fax: 91 480-94-66

  Kierownik Dziekanatu
  mgr inż. Beata Guziewicz-Fajdek - tel. (91) 480-95-15, pokój 129

  samodzielny referent
  mgr Anna Marchewka - tel. (91) 480-93-55, pokój 129

  Dziekanat studiów stacjonarnych
  pokój 130
  czynny codziennie w godz. 11:00 - 14:00 (oprócz środy)

  Sprawy specjalności TM, PM, kier. Nawigacja, kier. Transport, kier. Informatyka,  studia II stopnia
  samodzielny referent
  mgr inż. Sylwia Musiał - tel. (91) 480-93-54
  email:s.musial@am.szczecin.pl

  Sprawy specjalności IRM, PHiON, RAT, MSI, kier. Nawigacja, kier. GiK
  samodzielny referent
  mgr Katarzyna Kaczmarek - tel. (91) 480-95-10
  email: k.kaczmarek@am.szczecin.pl

  Dziekanat studiów niestacjonarnych
  pokój 127
  czynny codziennie  w godz. 11:00 - 14:00 (oprócz środy)
  e-mail: dnz@am.szczecin.pl
  fax: (91) 480-94-66

  Sprawy specjalności TM II i III rok, kier. GiK, studia II stopnia
  samodzielny referent

  mgr Agnieszka Kurzątkowska
  tel. (91) 480-93-58

  Sprawy specjalności TM I i IV rok, kier. Informatyka, sprawy finansowe
  samodzielny referent
  inż. Edyta Lis
  tel. (91) 480-95-78


  Koła naukowe


  Koło Naukowe Stateczności Statku "METACENT"


  Opiekun: dr inż. Zbigniew Szozda
  Kontakt: INM, Zakład Budowy i Eksploatacji Statku, pok. 203, tel. 48 09 311
  Opis działalności:  Koło Naukowe Inżynierii Ruchu Morskiego

  Opiekun: dr inż. Maciej Gucma
  Kontakt: IIRM, Zakład Urządzeń Nawigacyjnych, tel.48 09 495, pok. 343
  Opis działalności: Koło zajmuje się poszerzaniem wiedzy z zakresu fotogametrii, robotyki, elektroniki, pozycjonowania i zagadnień geodezyjnych. Nasi członkowie biorą udział w tworzeniu komputerowych wersji map, a także programów symulacji ruchu statków oraz ich interfejsów graficznych. Kolejnym obszarem zainteresowania Koła są metody Nawigacji inercyjnej - własne symulatory i rzeczywiste urządzenia. Przygotowujemy pojazdy autonomiczne oraz roboty kołowe. Zapraszamy do współpracy! - link


  Koło Naukowe Hydrografii Morskiej


  Opiekun: prof. dr hab. inż. Andrzej Stateczny
  Kontakt: Katedra Geoinformatyki, pok. 230, tel. 48 09 464
  Opis działalności:
  Głównym celem Koła Naukowego HM jest rozbudzanie zainteresowań pracą naukową i badawczą, twórczą, samokształceniową i popularyzatorską w środowisku studenckim tematyką hydrografii morskiej.


  Ratownicze Koło Naukowe "RAKON"


  Opiekun: dr inż. Andrzej Bąk
  Kontakt: Instytut Nawigacji Morskiej, pok. 240, tel. 48 09 524
  Opis działalności:
  Głównym celem Koła Naukowego "RAKON" jest rozbudzanie zainteresowań pracą naukową i badawczą, twórczą, samokształceniową i popularyzatorską w środowisku studenckim tematyką ratownictwa morskiego.