Szukaj w mieście
Akademia Morska w Szczecinie » Wydział Nawigacyjny » Transport

70-500 Szczecin, Zachodniopomorskie
ul. Wały Chrobrego 1-2, Zobacz na mapie
Tel: (91) 480-95-15
Fax: (91) 480-94-66
WWW: http://www.wsm.szczecin.pl
Email: dn@am.szczecin.pl

Nazwa kierunku Studia I stopnia Studia jednolite Studia II stopnia
Licencjackie Inżynierskie Magisterskie Magisterskie uzupełniające
S NW NZ S NW NZ S NW NZ S NW NZ
Transport Transport - Inżynierskie stacjonarne

Specjalności


  • Inżynieria Bezpieczeństwa Transportu Morskiego (IBTM)
  • Technologie i Systemy Nawigacyjne (TiSN)

Opisy Specjalności


Studenci specjalności Inżynieria bezpieczeństwa transportu morskiego zdobywają wiedzę i umiejętności z zakresu: funkcjonowania transportu morskiego, ze szczególnym naciskiem na zapewnienie mu bezpieczeństwa. Umieją nadzorować, kontrolować i zarządzać bezpieczeństwem i ryzykiem w morskich systemach transportowych. Posiadają dobrą znajomość systemów jakości i zarządzania jakością w transporcie i umiejętność przygotowywania auditów oraz prowadzenia przedsiębiorstw transportowych pracujących pod kontrolą systemów jakości. Posiadają znajomość norm prawnych polskich i unijnych dotyczących problematyki bezpieczeństwa i zarządzania ryzykiem. Znają podstawy budowy nowoczesnych, zrównoważonych i przyjaznych środków i infrastruktury transportu. Posiadają odpowiednie przygotowanie do stosowania nowoczesnych metod eksperymentalnych i obliczeniowych w zakresie bezpieczeństwa technicznego oraz ekologii w transporcie. Potrafią aktywnie oceniać wszelkie zagrożenia systemów transportowych i projektować zabezpieczania oraz ich systemy nadzoru i monitoringu.
Miejsca pracy absolwentów tej specjalności to instytucje i przedsiębiorstwa zajmujące się projektowaniem, eksploatacją i organizacją transportu, jednostki administracji państwowej i samorządowej w zakresie planowania i nadzoru technicznego nad systemami transportowymi, jednostki badawcze, techniczne i normatywne w zakresie rzeczoznawstwa, doradztwa i tworzenia przepisów.


Celem studiów inżynierskich o specjalności Technologie i systemy nawigacyjne jest wyszkolenie wąskiej grupy specjalistów znających funkcjonowanie nowoczesnych systemów nawigacyjnych i transportowych oraz potrafiących je utrzymywać, naprawiać oraz projektować.
Studenci tej specjalności uzyskują dużą wiedzę techniczną i znajomość nowoczesnych technologii. Zdobywają doskonałą znajomość systemów komputerowych, praktycznie umożliwiającą zarządzanie statkowymi sieciami informatycznymi, bazami danych oraz samodzielne projektowanie i pracę w zespole programistycznym. Absolwenci będą posiadać wiedzę w zakresie elektroniki i automatyki pozwalającą na dokonywanie samodzielnych napraw i montażu sprzętu na statku, diagnozowanie i naprawianie nowoczesnych systemów nawigacyjnych oraz mostka zintegrowanego.
Miejsca pracy absolwentów specjalności to przedsiębiorstwa zajmujące się wdrażaniem, diagnostyką, projektowaniem, eksploatacją i organizacją systemów nawigacyjnych oraz transportowych przede wszystkim morskich, ale także lądowych.