Jesteś w: Home » Akademia Morska w Szczecinie » Wydział Nawigacyjny
Szukaj w mieście
Akademia Morska w Szczecinie » Wydział Nawigacyjny

70-500 Szczecin, Zachodniopomorskie
ul. Wały Chrobrego 1-2, Zobacz na mapie
Tel: (91) 480-95-15
Fax: (91) 480-94-66
WWW: http://www.wsm.szczecin.pl
Email: dn@am.szczecin.pl

Nazwa kierunku Studia I stopnia Studia jednolite Studia II stopnia
Licencjackie Inżynierskie Magisterskie Magisterskie uzupełniające
S NW NZ S NW NZ S NW NZ S NW NZ
Nawigacja Nawigacja - Inżynierskie stacjonarne Nawigacja - Inżynierskie niestacjonarne zaoczne Nawigacja - Magisterskie uzupełniające stacjonarne Nawigacja - Magisterskie uzupełniające niestacjonarne zaoczne
Transport Transport - Inżynierskie stacjonarne
Geodezja i Kartografia Geodezja i Kartografia - Inżynierskie stacjonarne Geodezja i Kartografia - Inżynierskie niestacjonarne zaoczne
Informatyka Informatyka - Inżynierskie stacjonarne Informatyka - Inżynierskie niestacjonarne zaoczne

Skład osobowy Rady Wydziału:

Dziekan:

1. dr inż. kpt.ż.w. Jerzy Hajduk,  prof. nadzw.

Nauczyciele akademiccy posiadający tytuł naukowy profesora lub stopień naukowy doktora
habilitowanego zatrudnieni na wydziale
:

2. prof. dr hab. inż. kpt.ż.w. Stanisław Gucma
3. prof. dr hab. inż. kpt.ż.w. Ewgenij Łusznikow
4. prof. dr hab. inż. Bolesław Mazurkiewicz
5. prof. dr hab. inż. Evgeny Ochin
6. prof. dr hab. inż. Józef Sanecki
7. prof. dr hab. inż. Andrzej Stateczny
8. prof. dr hab. inż. Tadeusz Szelangiewicz
9. prof. dr kpt.ż.w. Aleksander Walczak
10. prof. dr hab. inż. Bernard Wiśniewski
11. dr hab. inż. of. pokł. Wiesław Galor, prof. nadzw.
12. dr hab. inż. st. of. pokł. Lucjan Gucma, prof. nadzw.
13. dr hab. inż. Zbigniew Pietrzykowski prof. nadzw. – prodziekan ds. nauki
14. dr hab. inż. Wojciech Piszczek, prof. nadzw.
15. dr hab. inż. kpt.ż.w. Stefan Trzeciak, prof. nadzw.
16. dr hab. inż. Waldemar Uchacz, prof. nadzw.
17. dr hab. kpt.ż.w. Adam Wolski, prof. nadzw.
18. dr hab. inż. Andrzej Klewski, prof. nadzw.

Pozostali wybrani nauczyciele akademiccy zatrudnieni na wydziale:

19. dr inż. st. of. pokł. Andrzej Bąk
20. mgr inż. kpt.ż.w. kpt.ż.ś. Jacek Frydecki – prodziekan ds. studiów niestacjonarnych
21. dr inż. st. of. pokł. Wiesław Juszkiewicz
22. mgr inż. kpt.ż.w. Barbara Kwiecińska – prodziekan ds. studiów stacjonarnych
23. mgr inż. Marta Schoeneich
24. dr inż. st. of. pokł. Janusz Uriasz

Studenci wydziału:

25. Iga Kwiecińska
26. Dawid Prucnal
27. Agnieszka Radwan
28. Łukasz Pierzyna
29. Kamil Stachowiak
30. Karolina Troszczak

Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi zatrudnieni na wydziale:

31. mgr Małgorzata Jankowska