Jesteś w: Home » Akademia Morska w Szczecinie » Wydział Nawigacyjny » Informatyka
Szukaj w mieście
Akademia Morska w Szczecinie » Wydział Nawigacyjny » Informatyka

70-500 Szczecin, Zachodniopomorskie
ul. Wały Chrobrego 1-2, Zobacz na mapie
Tel: (91) 480-95-15
Fax: (91) 480-94-66
WWW: http://www.wsm.szczecin.pl
Email: dn@am.szczecin.pl

Nazwa kierunku Studia I stopnia Studia jednolite Studia II stopnia
Licencjackie Inżynierskie Magisterskie Magisterskie uzupełniające
S NW NZ S NW NZ S NW NZ S NW NZ
Informatyka Informatyka - Inżynierskie stacjonarne Informatyka - Inżynierskie niestacjonarne zaoczne

Absolwent Informatyki będzie posiadał gruntowne przygotowanie:

•    informatyczne (języki i techniki programowania, systemy operacyjne, projektowanie systemów, bazy danych) konieczne do zrozumienia zjawisk i procesów informatycznych zachodzących w otoczeniu,

•    ogólne (matematyka, podstawy automatyki i elektroniki),

•   specjalistyczne z zakresu analizy, projektowania, programowania, implementacji, uruchamiania czy też administrowania systemami informatycznymi małej lub średniej skali; zostanie wdrożony do podjęcia pracy samodzielnej, jak i w większych zespołach, przy realizacji zarówno nowych systemów informatycznych, jak i obsłudze systemów istniejących,
•    praktyczne i specjalistyczne, którego przykładem szczegółowym są szeroko rozumiane technologie internetowe obejmujące projektowanie, programowanie, uruchamianie i utrzymywanie sieci i serwerów internetowych, a także tworzenie stron, portali internetowych, handel elektroniczny - przygotowanie to obejmować będzie także różne interakcje, np. z serwisami bazodanowymi,
•     do ustawicznego samokształcenia, co wynika z konieczności nadążania za nieustannie zmieniającymi się okolicznościami, a w szczególności za ciągle pojawiającymi się nowymi technologiami informatycznymi,

•    teoretyczne do pracy w zespołach naukowych związanych z działalnością na morzu.

Absolwenci kierunku informatyka znajdą zatrudnienie w firmach i przedsiębiorstwach branży informatycznej, a także instytucjach korzystających z technologii informatycznych. Będą również przygotowani do rozpoczęcia działalności na własny rachunek, tworząc samodzielnie firmy o charakterze usługowym (projektowanie, wdrażanie, doradztwo). Znajomość języka obcego absolwentów winna osiągać poziom biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy , co umożliwi im płynną współpracę z firmami zagranicznymi.

W szczególności zaś absolwenci powinni  znaleźć zatrudnienie w charakterze specjalistów ds. informatyki w administracji morskiej, instytucjach związanych z gospodarką i  transportem morskim oraz jego obsługą, w przedsiębiorstwach armatorskich i portowych.