Jesteś w: Home » Akademia Morska w Szczecinie » Wydział Nawigacyjny » Geodezja i Kartografia
Szukaj w mieście
Akademia Morska w Szczecinie » Wydział Nawigacyjny » Geodezja i Kartografia

70-500 Szczecin, Zachodniopomorskie
ul. Wały Chrobrego 1-2, Zobacz na mapie
Tel: (91) 480-95-15
Fax: (91) 480-94-66
WWW: http://www.wsm.szczecin.pl
Email: dn@am.szczecin.pl

Nazwa kierunku Studia I stopnia Studia jednolite Studia II stopnia
Licencjackie Inżynierskie Magisterskie Magisterskie uzupełniające
S NW NZ S NW NZ S NW NZ S NW NZ
Geodezja i Kartografia Geodezja i Kartografia - Inżynierskie stacjonarne Geodezja i Kartografia - Inżynierskie niestacjonarne zaoczne

Kierunek Geodezja i Kartografia – absolwent posiada wymaganą wiedzę z zakresu: nauk podstawowych, nauk przyrodniczych i nauk technicznych oraz umiejętności specjalistyczne z obszaru geodezji i kartografii. W obszarze geodezji wyższej posiada znajomość współczesnych metod badania i modelowania kształtu i własności fizycznych Ziemi, obserwacji ich zmian w czasie oraz numerycznego opracowywania i prezentacji wyników pomiarów geodezyjnych, teledetekcyjnych i fotogrametrycznych. W obszarze geodezji gospodarczej posiada znajomość prawa geodezyjnego pozwalającą określać i ewidencjonować stan własności Ziemi. Potrafi pozyskiwać dane dla systemów informacji przestrzennej. Zna podstawy gospodarki gruntami, oraz projektowania rozwoju obszarów wiejskich. Ponadto absolwent zna zasady wykonywania map gospodarczych, zasadniczych, topograficznych i tematycznych oraz geodezyjnej realizacji i obsługi inwestycji.
Absolwent jest przygotowany do korzystania z wiedzy w pracy i życiu codziennym, kierowania zespołami ludzkimi wykonującymi zadania zlecone, zakładania małych firm i zarządzania nimi oraz korzystania z prawa w zakresie niezbędnym do wykonywania zawodu i prowadzenia działalności gospodarczej.
Nabyta przez absolwenta wiedza teoretyczna oraz umiejętności praktyczne predysponują go do prowadzenia działalności inżynierskiej w zakresie geodezji, kartografii oraz systemów informacji o terenie, a także posługiwania się nowoczesnymi technikami pomiarów geodezyjnych, satelitarnych, fotogrametrycznych i teledetekcyjnych. Jest przygotowany do praktycznego wykorzystania posiadanej wiedzy i rozwiązywania konkretnych zadań związanych z budową systemów geoinformatycznych.
Absolwent specjalności geoinformatyka ma podstawy do poszukiwania zatrudnienia we wszelkich przedsiębiorstwach wykorzystujących informacje geograficzne w tym w administracji publicznej.

Absolwent  jest przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia.

Absolwenci Wydziału Nawigacyjnego posiadają:
•  dobre przygotowanie zawodowe,
•  nowoczesną wiedzę techniczną,
•  dużą sprawność fizyczną i manualną,
•  odporność na stresy,
•  wysokie poczucie obowiązku i odpowiedzialności.