Jesteś w: Home » Akademia Morska w Szczecinie » Wydział Mechaniczny
Szukaj w mieście
Akademia Morska w Szczecinie » Wydział Mechaniczny

70-500 Szczecin, Zachodniopomorskie
ul. Wały Chrobrego 1-2, Zobacz na mapie
Tel: (91) 480-95-12
Fax: (91) 480-93-80
WWW: http://www.wsm.szczecin.pl
Email: dm@am.szczecin.pl

Nazwa kierunku Studia I stopnia Studia jednolite Studia II stopnia
Licencjackie Inżynierskie Magisterskie Magisterskie uzupełniające
S NW NZ S NW NZ S NW NZ S NW NZ
Mechanika i Budowa Maszyn Mechanika i Budowa Maszyn - Inżynierskie stacjonarne Mechanika i Budowa Maszyn - Inżynierskie niestacjonarne zaoczne Mechanika i Budowa Maszyn - Magisterskie uzupełniające stacjonarne Mechanika i Budowa Maszyn - Magisterskie uzupełniające niestacjonarne zaoczne
Mechatronika Mechatronika - Inżynierskie stacjonarne Mechatronika - Inżynierskie niestacjonarne zaoczne

O Wydziale


Wydział Mechaniczny działający w ramach cywilnej uczelni państwowej Akademii Morskiej w Szczecinie kształci inżynierów i magistrów inżynierów na kierunku mechanika i budowa maszyn oraz mechatronika w następujących specjalnościach:

 • studia stacjonarne I stopnia, kierunek mechanika i budowa maszyn, specjalności: eksploatacja siłowni okrętowych, diagnostyka i remonty maszyn i urządzeń okrętowych, eksploatacja okrętowych urządzeń napędowych i elektroenergetycznych oraz ochrona środowiska w eksploatacji floty i portów;
 • studia stacjonarne I stopnia, kierunek mechatronika, specjalności: elektroautomatyka okrętowa, mechatronika systemów energetycznych;
 • studia stacjonarne II stopnia, kierunek mechanika i budowa maszyn, specjalność: budowa i eksploatacja morskich systemów energetycznych,
 • studia niestacjonarne I stopnia, kierunek mechanika i budowa maszyn, specjalność: eksploatacja siłowni okrętowych;
 • studia niestacjonarne I stopnia, kierunek mechatronika, specjalności: elektroautomatyka okrętowa, mechatronika systemów energetycznych;
 • studia niestacjonarne II stopnia, kierunek mechanika i budowa maszyn, specjalność: budowa i eksploatacja morskich systemów energetycznych.

Wydział Mechaniczny Akademii Morskiej w Szczecinie w trakcie trzydziestoletniego okresu funkcjonowania intensywnie rozwijał kadrę naukowo-dydaktyczną i bazę materialną. Spośród własnej kadry 53 osoby uzyskały stopień doktora nauk technicznych, 4 doktora habilitowanego, 3 tytuł profesora. W okresie tym kadra wypromowała ok. 2680 absolwentów - inżynierów i magistrów inżynierów mechaników okrętowych.


Rada Wydziału


Skład osobowy rady wydziału:

Dziekan:

1.

  dr hab. inż. Cezary Behrendt, Dziekan Wydziału, prof. nadzw. AM

Nauczyciele akademiccy posiadający tytuł naukowy profesora lub stopień naukowy doktora
habilitowanego zatrudnieni na wydziale:

2.

prof. dr hab. inż. Stefan Berczyński

3.

prof. dr hab. inż. Piotr Bielawski

4.

prof. dr hab. inż. Sergey German-Galkin

5.

prof. dr hab. inż. Jan Gronowicz

6.

prof. dr hab. inż. Oleh Klyus

7.

prof.. dr hab. inż. Yury Kravtsov

8.

prof. dr hab. inż. Tetyana Morozyuk

9.

prof. dr hab. inż. Bolesław Kuźniewski

10.

prof. dr hab. inż. Wojciech Przetakiewicz

11.

prof. dr hab. inż. Stefan Żmudzki

12.

dr hab. inż. Andrzej Adamkiewicz

13.

dr hab. inż. Janusz Grabian

14.

dr hab. inż. st. of. mech okr. Jerzy Listewnik

15.

dr hab. inż. Zbigniew Matuszak - prodziekan ds. nauki

16.
17.

dr hab. Zenon Zwierzewicz
dr hab. inż. Jarosław Hrynkiewicz

 

Pozostali wybrani nauczyciele akademiccy zatrudnieni na wydziale:

18.

dr inż. Katarzyna Gawdzińska

19.

dr inż. Zenon Grządziel

20.

mgr inz. Robert Grzebieniak

21.

dr inż. Jan Krupowies

22.

dr inż. Jarosław Myśków

23.

dr inż. Jerzy Szcześniak

24. dr inż. Piotr Treichel - prodziekan ds. studiów niestacjonarnych i praktyk

 

Studenci wydziału:

25.

Judyta Bartnicka


26.

Grzegorz Gazdowski


27.

Tomasz Motyl


28.

Przemysław Ostrowski


29.

Marek Potocki

 


30.

Patrick Prado


31.

Mateusz Śliwa

 

 
Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi zatrudnieni na wydziale:
32. inż. Wiznerowicz Czesław  

Władze


 
Dziekan

dr hab. inż. Cezary Behrendt
profesor nadzw. AM.

 
 
Prodziekan ds. Nauki

dr hab. inż. Zbigniew Matuszak
profesor nadzw. AM

 


 


Prodziekan ds. Studiów Stacjonarnych

dr inż. Artur Bejger

 

 

 


Prodziekan ds. Studiów Niestacjonarnych i Praktyk

dr inż.  Piotr Treichel

2 of. mech. okr.

 

 


Struktura wydziału


Dziekan Wydziału Mechanicznego

 
Prodziekan ds. Studiów Stacjonarnych  
Prodziekan ds. Studiów Niestacjonarnych i Praktyk

 
Prodziekan ds. Nauki
 
Instytut Elektrotechniki i Automatyki Okrętowej Zakład Automatyki Okrętowej
Zakład Elektrotechniki i Elektroniki Okrętowej
Instytut Matematyki,  Fizyki i Chemii Zakład Chemii
Zakład Fizyki
Zakład Matematyki
Instytut Nauk Podstawowych Technicznych Zakład Mechaniki Technicznej i Rysunku
Zakład Inżynierii Materiałów Okrętowych
Zakład Podstaw Budowy i Eksploatacji Maszyn
Instytut Technicznej Eksploatacji Siłowni Okrętowych Zakład Siłowni Okrętowych
Zakład Maszyn i Urządzeń Okrętowych
Laboratorium Siłowni Okrętowych
Katedra Diagnostyki i Remontów Maszyn
 
Wydziałowe Laboratorium Badawcze

Instytuty i Zakłady


W strukturze organizacyjnej Wydziału Mechanicznego funkcjonują następujące instytuty realizujące zadania dydaktyczne i naukowe:

 • Instytut Elektrotechniki i Automatyki Okrętowej
 • Instytut Matematyki Fizyki i Chemii
 • Instytut Nauk Podstawowych Technicznych
 • Instytut Technicznej Eksploatacji Siłowni Okrętowych
 • Katedra Diagnostyki i Remontów Maszyn
 • Wydziałowe Laboratorium Badawcze,

Dziekanat


Adres:

Akademia Morska
ul.Wały Chrobrego 1-2
70-500 Szczecin

pokój 174
czynny codziennie oprócz środy w godz. 10.00 - 13.00
tel.:     091 480-95-12
fax.:    091 480-93-80
e-mail: dm@am.szczecin.pl


Kierownik dziekanatu

mgr Grażyna Hajder - tel.: 091 480-95-12


Sprawy studiów stacjonarnych

mgr inż. Dorota Stochła - tel.: 091 480-95-13

 
 
Sprawy finansowe i studiów stacjonarnych

mgr inż. Ewelina Kostecka - tel.: 091 480-95-94Sprawy finansowe i studiów niestacjonarnych

mgr Magdalena Cuper- tel.: 091 480-93-80