Jesteś w: Home » Akademia Morska w Szczecinie » Wydział Mechaniczny
Szukaj w mieście
Akademia Morska w Szczecinie » Wydział Mechaniczny

70-500 Szczecin, Zachodniopomorskie
ul. Wały Chrobrego 1-2, Zobacz na mapie
Tel: (91) 480-95-12
Fax: (91) 480-93-80
WWW: http://www.wsm.szczecin.pl
Email: dm@am.szczecin.pl

Nazwa kierunku Studia I stopnia Studia jednolite Studia II stopnia
Licencjackie Inżynierskie Magisterskie Magisterskie uzupełniające
S NW NZ S NW NZ S NW NZ S NW NZ
Mechanika i Budowa Maszyn Mechanika i Budowa Maszyn - Inżynierskie stacjonarne Mechanika i Budowa Maszyn - Inżynierskie niestacjonarne zaoczne Mechanika i Budowa Maszyn - Magisterskie uzupełniające stacjonarne Mechanika i Budowa Maszyn - Magisterskie uzupełniające niestacjonarne zaoczne
Mechatronika Mechatronika - Inżynierskie stacjonarne Mechatronika - Inżynierskie niestacjonarne zaoczne

Skład osobowy rady wydziału:

Dziekan:

1.

  dr hab. inż. Cezary Behrendt, Dziekan Wydziału, prof. nadzw. AM

Nauczyciele akademiccy posiadający tytuł naukowy profesora lub stopień naukowy doktora
habilitowanego zatrudnieni na wydziale:

2.

prof. dr hab. inż. Stefan Berczyński

3.

prof. dr hab. inż. Piotr Bielawski

4.

prof. dr hab. inż. Sergey German-Galkin

5.

prof. dr hab. inż. Jan Gronowicz

6.

prof. dr hab. inż. Oleh Klyus

7.

prof.. dr hab. inż. Yury Kravtsov

8.

prof. dr hab. inż. Tetyana Morozyuk

9.

prof. dr hab. inż. Bolesław Kuźniewski

10.

prof. dr hab. inż. Wojciech Przetakiewicz

11.

prof. dr hab. inż. Stefan Żmudzki

12.

dr hab. inż. Andrzej Adamkiewicz

13.

dr hab. inż. Janusz Grabian

14.

dr hab. inż. st. of. mech okr. Jerzy Listewnik

15.

dr hab. inż. Zbigniew Matuszak - prodziekan ds. nauki

16.
17.

dr hab. Zenon Zwierzewicz
dr hab. inż. Jarosław Hrynkiewicz

 

Pozostali wybrani nauczyciele akademiccy zatrudnieni na wydziale:

18.

dr inż. Katarzyna Gawdzińska

19.

dr inż. Zenon Grządziel

20.

mgr inz. Robert Grzebieniak

21.

dr inż. Jan Krupowies

22.

dr inż. Jarosław Myśków

23.

dr inż. Jerzy Szcześniak

24. dr inż. Piotr Treichel - prodziekan ds. studiów niestacjonarnych i praktyk

 

Studenci wydziału:

25.

Judyta Bartnicka


26.

Grzegorz Gazdowski


27.

Tomasz Motyl


28.

Przemysław Ostrowski


29.

Marek Potocki

 


30.

Patrick Prado


31.

Mateusz Śliwa

 

 
Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi zatrudnieni na wydziale:
32. inż. Wiznerowicz Czesław