Jesteś w: Home » Akademia Morska w Szczecinie » Wydział Mechaniczny » Mechatronika » Inzynierskie niestacjonarne zaoczne
Szukaj w mieście
Akademia Morska w Szczecinie » Wydział Mechaniczny » Mechatronika » Inzynierskie niestacjonarne zaoczne

70-500 Szczecin, Zachodniopomorskie
ul. Wały Chrobrego 1-2, Zobacz na mapie
Tel: (91) 480-95-12
Fax: (91) 480-93-80
WWW: http://www.wsm.szczecin.pl
Email: dm@am.szczecin.pl

Nazwa kierunku Studia I stopnia Studia jednolite Studia II stopnia
Licencjackie Inżynierskie Magisterskie Magisterskie uzupełniające
S NW NZ S NW NZ S NW NZ S NW NZ
Mechatronika Mechatronika - Inżynierskie stacjonarne Mechatronika - Inżynierskie niestacjonarne zaoczne

Studenci specjalności ?Elektroautomatyka okrętowa? zdobywają wiedzę i umiejętności niezbędne do podjęcia pracy, jako oficer elektroautomatyk okrętowy.
Absolwent posiada wiedzę i umiejętności niezbędne do zrozumienia zagadnień z zakresu: budowy, wytwarzania i eksploatacji maszyn, systemów automatyki i sterowania, informatyki i robotyki, komputerowych metod i systemów sterowania, metod i systemów diagnostycznych. Nabyta wiedza teoretyczna i praktyczna pozwala na obsługiwanie współczesnych, złożonych systemów energetycznych morskich obiektów pływających i ich układów mechatronicznych. Posiada umiejętność posługiwania się specjalistycznym językiem angielskim.

Absolwent jest przygotowany do:

 1. obsługi maszyn i urządzeń okrętowych i lądowych wraz z ich układami mechatronicznymi,
 2. obsługi siłowni okrętowych,
 3. organizowania i nadzorowania pracy w siłowniach okrętowych i lądowych,
 4. diagnozowania maszyn i urządzeń okrętowych i lądowych,
 5. organizowania, nadzorowania i przeprowadzania prac remontowych w siłowniach okrętowych i lądowych,
 6. podjęcia studiów drugiego stopnia.

Absolwenci zgodnie z posiadaną wiedzą i umiejętnościami nabytymi podczas studiów i praktyk są szczególnie predysponowani do zajmowania stanowisk pracy:

 1. w składzie członków załóg obiektów pływających, jako oficerowie elektroautomatycy okrętowi,
 2. w służbach dozoru technicznego armatorów,
 3. w służbach towarzystw klasyfikacyjnych,
 4. w stoczniach produkcyjnych i remontowych,
 5. w przedsiębiorstwach przemysłu okrętowego oraz innych zajmujących się wytwarzaniem i eksploatacją maszyn oraz układów mechatronicznych,
 6. w administracji morskiej.

Sylwetka Absolwenta kierunku MSE

Absolwent specjalności ?Mechatronika systemów energetycznych? posiada wiedzę z zakresu budowy, wytwarzania i eksploatacji maszyn, elektroniki, informatyki, automatyki, robotyki i sterowania, komputerowych metod wspomagania projektowania, materiałoznawstwa, metod i systemów diagnostycznych. Absolwenci są przygotowani do eksploatacji maszyn i urządzeń oraz systemów, wraz z występującymi w nich systemami mechatronicznymi, pracy w zespołach których zadaniem jest diagnozowanie i serwisowanie maszyn i urządzeń wraz z ich systemami mechatronicznymi; pracy przy projektowaniu maszyn i urządzeń oraz systemów mechatronicznych z wykorzystaniem technik komputerowych; koordynacji prac zespołów i oceny ich wyników. W procesie kształcenia są uwzględniane specyficzne wymogi dotyczące projektowania, wytwarzania, eksploatacji i diagnozowania wynikające z zastosowań morskich. Absolwenci powinni znać język obcy na poziomie posługiwania się językiem w życiu codziennym oraz specjalistycznym w zakresie kierunku kształcenia.

Absolwenci są przygotowani w szczególności do:

 1. obsługi maszyn i urządzeń wraz z ich układami mechatronicznymi w systemach energetycznych morskich i lądowych,
 2. organizowania i nadzorowania pracy układów energetycznych morskich i lądowych,
 3. diagnozowania maszyn i urządzeń oraz systemów energetycznych morskich i lądowych wraz z zainstalowanymi układami mechatronicznymi,
 4. organizowania, nadzorowania i przeprowadzania prac remontowych systemów energetycznych morskich i lądowych,
 5. uczestnictwa w pracach projektowych maszyn i urządzeń, układów mechatronicznych wykonywanych w zastosowaniach morskich i lądowych,
 6. podjęcia studiów drugiego stopnia.

Zgodnie z posiadaną wiedzą nabytą w trakcie studiów i praktyk są w szczególności predysponowani do zajmowania stanowisk pracy w:

 1. stoczniach produkcyjnych i remontowych,
 2. służbach obsługujących platformy wiertnicze,
 3. służbach remontowych przedsiębiorstw produkcyjnych,
 4. służbach nadzoru technicznego przedsiębiorstw,
 5. towarzystwach klasyfikacyjnych,
 6. w jednostkach projektowych, konstrukcyjnych i technologicznych związanych z przemysłem okrętowym i maszynowym,
 7. jednostkach zajmujących się diagnozowaniem i serwisowaniem maszyn i urządzeń wraz z ich układami mechatronicznymi.