Jesteś w: Home » Akademia Morska w Szczecinie » Wydział Inżynieryjno-Ekonomiczny Transportu
Szukaj w mieście
Akademia Morska w Szczecinie » Wydział Inżynieryjno-Ekonomiczny Transportu

70-507 Szczecin, Zachodniopomorskie
ul. H. Pobożnego 11, Zobacz na mapie
Tel: (91) 480-96-32
Fax: (91) 448-04-19
WWW: http://www.wsm.szczecin.pl
Email: dt@am.szczecin.pl

Nazwa kierunku Studia I stopnia Studia jednolite Studia II stopnia
Licencjackie Inżynierskie Magisterskie Magisterskie uzupełniające
S NW NZ S NW NZ S NW NZ S NW NZ
Zarządzanie i inżynieria produkcji Zarządzanie i inżynieria produkcji - Inżynierskie stacjonarne Zarządzanie i inżynieria produkcji - Inżynierskie niestacjonarne zaoczne Zarządzanie i inżynieria produkcji - Magisterskie uzupełniające stacjonarne Zarządzanie i inżynieria produkcji - Magisterskie uzupełniające niestacjonarne zaoczne
Transport Transport - Inżynierskie stacjonarne Transport - Inżynierskie niestacjonarne zaoczne
Logistyka Logistyka - Inżynierskie stacjonarne Logistyka - Inżynierskie niestacjonarne zaoczne

O Wydziale


WI-ET  

Wydział Inżynieryjno-Ekonomiczny Transportu (WI-ET) jest najmłodszym Wydziałem Akademii Morskiej w Szczecinie. Powstał na bazie Międzywydziałowego Instytutu Transportu, który Zarządzeniem nr 15 Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 18 września 2001r. przekształcony został w Instytut Transportu z jednoczesnym powierzeniem temu Instytutowi prowadzenia studiów inżynierskich na kierunku: Zarządzanie i Inżynieria Produkcji.

Zarządzeniem nr 12 Ministra Infrastruktury z dnia 20 lipca 2002 r. powołany został Wydział Inżynieryjno-Ekonomiczny Transportu poprzez włączenie do dotychczasowego Instytutu Inżynieryjno-Ekonomicznego Transportu, Instytutu Eksploatacji Portów i Floty z Wydziału Nawigacyjnego. Wydziałowi Inżynieryjno-Ekonomicznemu Transportu powierzono prowadzenie studiów na poziomie inżynierskim na następujących kierunkach: Zarządzanie i Inżynieria Produkcji oraz Transport. W roku akademickim 2004/2005 wypromowani zostali pierwsi absolwenci studiów inżynierskich dziennych i zaocznych.

16 lipca 2007 r. Wydział Inżynieryjno-Ekonomiczny Transportu uzyskał zgodę na prowadzenie studiów II stopnia (magisterskich) na kierunku Zarządzanie i Inżynieria Produkcji. Studia trwają 1,5 roku.  

27 maja 2010 r. Prezydium Państwowej Komisji Akredytacyjnej podjęło Uchwałę Nr 469/2010 pozytywnie opiniując wniosek o nadanie Wydziałowi Inżynieryjno-Ekonomicznemu Transportu uprawnień do prowadzenia kształcenia na kierunku "logistyka" na poziomie inżynierskich studiów pierwszego stopnia.

Głównym celem działalności Wydziału jest kształcenie wysoko wykwalifikowanych kadr zarządzających w zakresie logistyki i europejskiego systemu transportowego, firm spedycyjnych i transportowych ze szczególnym uwzględnieniem portów morskich i żeglugi śródlądowej. Absolwenci kierunku Zarządzanie i Inżynieria Produkcji mogą podjąć pracę w przedsiębiorstwach gospodarki morskiej, w administracji morskiej, przedsiębiorstwach transportowych, logistycznych i spedycyjnych.

Absolwenci WI-ET uzyskują dyplom inżyniera / magistra inżyniera (wybranego kierunku i specjalności) oraz charakteryzują się:

 • dobrym przygotowaniem zawodowym
 • nowoczesną wiedzą technologiczno-menedżerską
 • dobrą znajomością języka angielskiego/niemieckiego
 • znajomością procesów produkcyjnych
 • umiejętnością zarządzania transportem zintegrowanym
 • umiejętnością wdrażania postępu technicznego
 • umiejętnością samokształcenia

Władze


 
Dziekan

dr hab. inż. Zofia Jóźwiak, prof. nadzw. AM

 
 
Prodziekan ds. Studiów Stacjonarnych

dr Stanisław Iwan

 
 
Prodziekan ds. Studiów Niestacjonarnych

dr inż. Marek Landowski

 
 
Prodziekan ds. Nauki

dr hab. inż. Ryszard Buczkowski prof. ndzw. AM


Rada Wydziału


skład Rady Wydziału na kadencję 2008 - 2012.

@font-face { font-family: "Verdana"; }p.MsoNormal, li.MsoNormal, div.MsoNormal { margin: 0cm 0cm 0.0001pt; font-size: 12pt; font-family: "Times New Roman"; }div.Section1 { page: Section1; }

Dziekan

 1. dr hab. inż. Zofia Jóźwiak  prof. nadzw. AM

Nauczyciele akademiccy posiadający tytuł naukowy profesora lub stopień naukowy doktora habilitowanego zatrudnieni na wydziale

 1. prof. dr hab. inż. Igor Ariefiev 
 2. prof. dr hab. inż. Hubert Bronk
 3. prof. dr hab. inż. Krzysztof Chwesiuk
 4. prof. dr hab. inż. Sergey Karganow
 5. prof. dr hab. Bogusław Liberadzki 
 6. prof. dr hab. Janusz Soboń
 7. prof. dr hab. Jan Zawadzki 
 8. dr hab. inż. Władysław Bucholz
 9. dr hab. inż. Ryszard Buczkowski
 10. dr hab. Czesława Christowa  
 11. dr hab. inż. Ruta Leśmian - Kordas
 12. dr hab. Adam Łozowicki
 13. dr hab. Henryk Salmonowicz
 14. dr hab. Kazimierz Winnicki

 Pozostali wybrani nauczyciele akademiccy zatrudnieni na wydziale

 1. mgr inż. Milena Bojanowska
 2. dr inż. Beata Drzewieniecka
 3. dr inż. kpt. ż. w.  Piotr Lewandowski
 4. mgr inż. Katarzyna Kędzierska
 5. dr inż. Marek Landowski
 6. dr inż. Anna Wolnowska
 7. mgr inż. Joanna Tuleja

Studenci wydziału

 1. Paweł Dycha
 2. Anna Klos
 3. Gabriela Ludwiczak
 4. Marek Majsakowski
 5. Dorota Paluch
 6. Jarosław Orłowski

Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi zatrudnieni na wydziale

 1. mgr inż. Piotr Śledziewski

Struktura Wydziału


W skład Wydziału Inżynieryjno-Ekonomicznego Transportu wchodzą dwa Instytuty oraz jedenaście Zakładów, a także samodzielna Pracownia Analiz i Prognozowania Sektora Gospodarki Morskiej.

Strukturę Wydziału uwidoczniono na schemacie:

 

 

Dziekan Wydziału Inżynieryjno - Ekonomicznego Transportu 
 
Prodziekan ds. Studiów Stacjonarnych

 

Prodziekan ds. Studiów Niestacjonarnych
 

 

Prodziekan ds. Nauki
 

 
Pracownia Analiz i Prognozowania Sektora Gospodarki Morskiej
 
 

Instytut Zarządzania Transportem (IZT)

 

 • Zakład Organizacji i Zarządzania
 • Zakład Logistyki i Informatyki
 • Zakład Nauk Ekonomicznych i Społecznych
 • Zakład Metod Ilościowych i Prognozowania
 • Zakład Finansów i Marketingu
 • Zakład Gospodarki Morskiej i Polityki Transportowej
Instytut Inżynierii Transportu (IIT)

 

 • Zakład Towaroznawstwa i Zarządzania Jakością
 • Zakład Techniki Transportu
 • Zakład Żeglugi Śródlądowej i Gospodarki Wodnej
 • Zakład Technologii Transportu Zintegrowanego i Ochrony Środowiska
 • Zakład Metod Komputerowych

 


Dziekanat       Dziekanat Wydziału Inżynieryjno- Ekonomicznego Transportu mieści się w budynku Akademii Morskiej w Szczecinie przy ul. H. Pobożnego 11.

Dla studentów Dziekanat czynny jest w:

Studia stacjonarne:
 
poniedziałek, wtorek, czwartek i piątek - w godz. od 9:00 do 12:00
środa - nieczynne

Studia niestacjonarne:
 
wtorek, czwartek i piątek - w godz. od 10:00 do 14:00
poniedziałek i środa - nieczynne

 

KONTAKT

Adres:
Akademia Morska w Szczecinie
Wydział Inżynieryjno-Ekonomiczny Transportu
ul. H. Pobożnego 11
70-507 Szczecin


Dziekanat WI-ET

Biuro Dziekana
 e-mail: dt@am.szczecin.pl

mgr Kamila Modrzejewska (pok. 18)
 tel. bezp. (091) 44 80 435
tel. (091) 48 09 632
centrala (091) 48 09 400 w. 632
fax (091) 44 80 419

Kierownik Dziekanatu
 
e-mail: b.nowak@am.szczecin.pl

mgr inż. Beata Nowak (pok. 18)
tel. (091) 48 09 730
centrala (091) 48 09 400 w. 730

Dziekanat ds. Studiów Stacjonarnych
e-mail: dtd@am.szczecin.pl

mgr inż. Wioletta Rakowska – specjalista (pok. 17)
tel. bezp. (091) 48 09 686
centrala (091) 48 09 400 w. 686

lic. Kamila Laszczyk – starszy referent (pok. 17)
tel. bezp. (091) 48 09 663
centrala (091) 48 09 400 w. 663

Dziekanat ds. Studiów Niestacjonarnych
e-mail: dtz@am.szczecin.pl

mgr Anna Kokorniak – starszy referent (pok. 16)
tel. bezp. (091) 48 09 631
centrala (091) 48 09 400 w. 631

mgr inż. Agnieszka Nowicka – st. referent (pok. 16)
tel. bezp. (091) 48 09 630
centrala (091) 48 09 400 w. 630

Wydziałowa Komisja Stypendialna
e-mail: dts@am.szczecin.pl
poniedziałek 10.00-12.00       pok. 216, tel. 48 09 637
czwartek 11.25-11.45            pok. 15A, tel. 48 09 794