Szukaj w mieście
Akademia Morska w Szczecinie » Wydział Inżynieryjno-Ekonomiczny Transportu » Zarządzanie i inżynieria produkcji » Inzynierskie stacjonarne

70-507 Szczecin, Zachodniopomorskie
ul. H. Pobożnego 11, Zobacz na mapie
Tel: (91) 480-96-32
Fax: (91) 448-04-19
WWW: http://www.wsm.szczecin.pl
Email: dt@am.szczecin.pl

Nazwa kierunku Studia I stopnia Studia jednolite Studia II stopnia
Licencjackie Inżynierskie Magisterskie Magisterskie uzupełniające
S NW NZ S NW NZ S NW NZ S NW NZ
Zarządzanie i inżynieria produkcji Zarządzanie i inżynieria produkcji - Inżynierskie stacjonarne Zarządzanie i inżynieria produkcji - Inżynierskie niestacjonarne zaoczne Zarządzanie i inżynieria produkcji - Magisterskie uzupełniające stacjonarne Zarządzanie i inżynieria produkcji - Magisterskie uzupełniające niestacjonarne zaoczne

Sylwetka absolwenta kierunku Zarządzanie i Inżynieria Produkcji

Absolwenci kierunku: Zarządzanie i Inżynieria Produkcji opuszczają uczelnię z wiedzą zawo­dową, umiejętnościami i kompetencjami odpowiadającymi potrzebom Polski i Unii Europejskiej w zakresie zarządzania w gospodarce rynkowej w różnych organach administracji państwowej, samo­rządowej oraz instytucjach i przedsiębiorstwach gospodarki morskiej i transportu zaplecza oraz spedy­cji i logistyki. Absolwenci posiadają dobrą znajomość dwóch języków obcych oraz umiejętność wyko­rzystania technologii informatycznych w pracy zawodowej. Charakteryzują się:
  • dobrym przygotowaniem zawodowym,
  • nowoczesną wiedzą technologiczno-menedżerską,
  • dobrą znajomością języka angielskiego/niemieckiego,
  • umiejętnością wdrażania postępu technicznego,
  • umiejętnością samokształcenia.