Jesteś w: Home » Akademia Morska w Szczecinie
Szukaj w mieście
Akademia Morska w Szczecinie

70-500 Szczecin, Zachodniopomorskie
ul. Wały Chrobrego 1-2, Zobacz na mapie
Tel: (91) 480-94-00
Fax: (91) 480-95-85
WWW: http://www.wsm.szczecin.pl
Email: am@am.szczecin.pl

Nazwa wydziału Studia I stopnia Studia jednolite Studia II stopnia
Licencjackie Inżynierskie Magisterskie Magisterskie uzupełniające
S NW NZ S NW NZ S NW NZ S NW NZ
Wydział Nawigacyjny Inżynierskie stacjonarne Inżynierskie niestacjonarne zaoczne Magisterskie uzupełniające stacjonarne Magisterskie uzupełniające niestacjonarne zaoczne
Wydział Inżynieryjno-Ekonomiczny Transportu Inżynierskie stacjonarne Inżynierskie niestacjonarne zaoczne Magisterskie uzupełniające stacjonarne Magisterskie uzupełniające niestacjonarne zaoczne
Wydział Mechaniczny Inżynierskie stacjonarne Inżynierskie niestacjonarne zaoczne Magisterskie uzupełniające stacjonarne Magisterskie uzupełniające niestacjonarne zaoczne

Wydawnictwo Naukowe Akademii Morskiej

ul. Starzyńskiego 8, 70-506 Szczecin
tel. 91 48 09 645, 91 48 09 616
fax 91 48 09 723
www.wydawnictwo.am.szczecin.pl 
e-mail: bw@am.szczecin.pl

Wydawnictwo Naukowe

prof. dr hab. inż. Bernard Wiśniewski
Kierownik Wydawnictwa Naukowego – Redaktor Naczelny Wydawnictwa Naukowego

dr hab. inż. Zbigniew Matuszak prof.  AM
Redaktor Naczelny Zeszytów Naukowych

Dział Wydawnictw

mgr inż. Elwira Goryczko
kierownik działu
tel. 91 48 09 645
e-mail: e.goryczko@am.szczecin.pl

mgr Paulina Mańkowska
redaktor
tel. 91 48 09 616
e-mail: p.mankowska@am.szczecin.pl


mgr Teresa Jasiunas
redaktor
tel. 91 48 09 616

Mariusz Giziński
tel. 91 48 09 616
e-mail: m.gizinski@am.szczecin.pl

mgr Adriana Nowakowska
starszy referent
tel. 91 48 09 616
e-mail: a.nowakowska@am.szczecin.pl


Wydawnictwo Naukowe jest ogólnouczelnianą jednostką organizacyjną Akademii Morskiej w Szczecinie i sprawuje funkcję edytorską i wydawniczą uczelni. Usytuowane jest w pionie organizacyjnym Prorektora ds. Nauki, który nadzoruje działalność w zakresie spraw administracyjnych i finansowych. Wydawnictwem Naukowym kieruje Redaktor Naczelny. Zespół wydawnictwa składa się z pracowników dbających o wysoki poziom merytoryczny i edytorski publikacji.

Wydawnictwo opracowuje pod względem edytorskim, publikuje i rozpowszechnia publikacje naukowe, dydaktyczne i informacyjne jako: Zeszyty Naukowe, prace naukowe (monografie, prace habilitacyjne), materiały na sympozja i konferencje, podręczniki, materiały do wykładów i ćwiczeń, przewodniki metodyczne, słowniki specjalistyczne, materiały informacyjne oraz inne wydawnictwa na potrzeby uczelni.

 Wydawnictwo Naukowe AM jest członkiem Stowarzyszenia Wydawców Szkół Wyższych (stowarzyszenie to integruje wydawnictwa uczelniane z całej Polski). Uczestniczy w wystawach polskiej książki naukowej oraz w branżowych imprezach targowych (np. w Poznańskich Dniach Książki Naukowej), gdzie prezentuje i rozpowszechnia dorobek naukowy pracowników AM.

Wydawnictwo czuwa nad uczelnianym pismem „Akademickie Aktualności Morskie” zapewniając mu odpowiednią redakcję i regularność ukazywania się.