Jesteś w: Home » Akademia Morska w Szczecinie
Szukaj w mieście
Akademia Morska w Szczecinie

70-500 Szczecin, Zachodniopomorskie
ul. Wały Chrobrego 1-2, Zobacz na mapie
Tel: (91) 480-94-00
Fax: (91) 480-95-85
WWW: http://www.wsm.szczecin.pl
Email: am@am.szczecin.pl

Nazwa wydziału Studia I stopnia Studia jednolite Studia II stopnia
Licencjackie Inżynierskie Magisterskie Magisterskie uzupełniające
S NW NZ S NW NZ S NW NZ S NW NZ
Wydział Nawigacyjny Inżynierskie stacjonarne Inżynierskie niestacjonarne zaoczne Magisterskie uzupełniające stacjonarne Magisterskie uzupełniające niestacjonarne zaoczne
Wydział Inżynieryjno-Ekonomiczny Transportu Inżynierskie stacjonarne Inżynierskie niestacjonarne zaoczne Magisterskie uzupełniające stacjonarne Magisterskie uzupełniające niestacjonarne zaoczne
Wydział Mechaniczny Inżynierskie stacjonarne Inżynierskie niestacjonarne zaoczne Magisterskie uzupełniające stacjonarne Magisterskie uzupełniające niestacjonarne zaoczne

Maritime English Center (MEC)
       


Maritime English Center działa w zakresie organizowania kursów uzupełniających, podnoszących praktyczne umiejętności marynarzy w posługiwaniu się językiem angielskim jako językiem zawodowym.
Organizowane przez MEC kursy są zgodne z wmogami znowelizowanej konwencji STCW 78/95 (International Convention on Standards of Training, Certification and Watchkeeping for Seafarers), co oznacza, że programy kursów podlegają okresowym modyfikacjom dostosowującym do zmian stosownych przepisów.


Ośrodek Szkoleniowy Ratownictwa Morskiego
 
       

Ośrodek Szkoleniowy Ratownictwa Morskiego prowadzi szkolenia z zakresu ratownictwa morskiego, ochrony statku, ochrony przeciwpożarowej, jak również specjalistyczne kursy dla załóg zbiornikowców, chemikaliowców oraz statków pasażerskich typu ro-ro.. Ośrodek jest członkiem IASST (International Association for Safety and Survival Training) Międzynarodowego Stowarzyszenia Ośrodków Ratownictwa.


Zarządzanie i auditing w ochronie środowiska

Studia przeznaczone są dla urzędników z pionów ochrony środowiska w administracji państwowej, samorządowej i zakładowej, pracowników podmiotów gospodarczych, firm prywatnych, instytucji wspierających przedsiębiorczość oraz zajmujących się edukacją w zakresie ekologii i ochrony środowiska oraz wszystkich zainteresowanych możliwością podniesienia swoich kwalifikacji w zakresie ochrony środowiska.
Prosimy o dostarczenie kopii dowodu wpłaty za Studia Podyplomowe w dniu rozpoczęcia zajęć tj. 25.10.br


Studium Doskonalenia Kadr Oficerskich

Studium Doskonalenia Kadr Oficerskich organizuje szkolenia dla pracowników floty handlowej, rybackiej, żeglugi śródlądowej i żeglarzy, przygotowujące do egzaminów na dyplomy oficerskie.

Oferuje kursy kwalifikacyjne w żegludze międzynarodowej, przybrzeżnej i krajowej, w dziale pokładowym  i maszynowym oraz kursy specjalistyczne (radiowe, obsługi urządzeń radarowych, manewrowania statkami, przewozu ładunków niebezpiecznych, obsługi map elektronicznych i wiele innych). Wszystkie kursy oferowane przez SDKO spełniają wymagania programowe i proceduralne administracji morskiej RP, kursów modelowych IMO i konwencji STCW 78/95.


Policealna Szkoła Morska

Policealna Szkoła Morska przy Akademii Morskiej w Szczecinie umożliwia młodzieży uzyskanie w krótkim czasie (około dwóch lat), dyplomów oficerskich i zawodu umożliwiającego pracę na statkach na całym świecie. Jest przeznaczona dla młodzieży, która ukończyła liceum lub technikum (z maturą lub bez). Przygotowuje do pracy w dziale pokładowym na statkach morskich, przygotowuje do egzaminu na dyplom oficera wachtowego, otwiera drogę do dalszych awansów.

Absolwent Policealnej Szkoły Morskiej (technik nawigator morski) posiada pełne uprawnienia do ubiegania się o dyplom oficera wachtowego marynarki handlowej po zdaniu egzaminu przed Komisją Egzaminacyjną Urzędu Morskiego, który pozwala na zatrudnienie na tym stanowisku na statkach morskich armatorów krajowych i zagranicznych.

Morski Ośrodek Szkoleniowy w Świnoujściu 

Morski Ośrodek Szkoleniowy w Świnoujściu prowadzi kursy specjalistyczne w zakresie bezpieczeństwa członków załóg różnych rodzajów statków (pasażerskie, zbiornikowce, masowce, rybackie itd.) oraz kursy kwalifikacyjne na wszystkich poziomach (pomocniczym, operacyjnym, zarządzania) w dziale pokładowym i maszynowym.

Studia podyplomowe

Informatyka przemysłowa - nowy kierunek studiów podyplomowych organizowany przez Wydział Mechaniczny Akademii Morskiej w Szczecinie. Studia przeznaczone są dla osób, które ukończyły  techniczne studia wyższe minimum I stopnia. Realizowane będą w okresie od października 2006 do lipca 2007 w trakcie co miesięcznych trzydniowych zjazdów,