Jesteś w: Home » Akademia Morska w Szczecinie
Szukaj w mieście
Akademia Morska w Szczecinie

70-500 Szczecin, Zachodniopomorskie
ul. Wały Chrobrego 1-2, Zobacz na mapie
Tel: (91) 480-94-00
Fax: (91) 480-95-85
WWW: http://www.wsm.szczecin.pl
Email: am@am.szczecin.pl

Nazwa wydziału Studia I stopnia Studia jednolite Studia II stopnia
Licencjackie Inżynierskie Magisterskie Magisterskie uzupełniające
S NW NZ S NW NZ S NW NZ S NW NZ
Wydział Nawigacyjny Inżynierskie stacjonarne Inżynierskie niestacjonarne zaoczne Magisterskie uzupełniające stacjonarne Magisterskie uzupełniające niestacjonarne zaoczne
Wydział Inżynieryjno-Ekonomiczny Transportu Inżynierskie stacjonarne Inżynierskie niestacjonarne zaoczne Magisterskie uzupełniające stacjonarne Magisterskie uzupełniające niestacjonarne zaoczne
Wydział Mechaniczny Inżynierskie stacjonarne Inżynierskie niestacjonarne zaoczne Magisterskie uzupełniające stacjonarne Magisterskie uzupełniające niestacjonarne zaoczne

Dane statku szkolno - badawczego  Nawigator XXI

Statek szkolno-badawczy Akademii Morskiej w Szczecinie został zwodowany 24 maja 1997 roku w Gdańskiej Stoczni Remontowej. Ceremonii chrztu dokonała żona Prezydenta RP Jolanta Kwaśniewska.
Uroczyste podniesienie bandery miało miejsce 30 stycznia 1998 roku. Od tego momentu statek wszedł do eksploatacji WSM stanowiąc zarówno bazę szkoleniową dla studentów jak również bazę dla przeprowadzania wszelkiego rodzaju badań związanych z żeglugą jak również środowiskiem morskim.

Przeznaczenie statku:

 • monitorowanie stanu wód Morza Bałtyckiego bądź innych akwenów morskich,
 • pobieranie próbek wody na różnych głebokościach i w różnych rejonach morskich,
 • pobieranie próbek gruntu z powierzchni dna oraz wgłebnych, obróbka pobranych próbek w laboratoriach, przekazywanie danych do odbiorców nabrzeżnych.
 • szkolenie studentów w zakresie nawigacji, obsługi siłowni, urządzen pokładowych i współdziałanie w pracach badawczych.

Statek jest przystosowany do I-ego rejonu żeglugi wg przepisów PRS, t.j. do żeglugi po Morzu Północnym i innych morzach otwartych w odległości 200 mil morskich od miejsca schronienia, z dopuszczalna odległością miedzy dwoma miejscami schronienia do 400 mil morskich oraz żegluga po Morzu Bałtyckim i innych morzach zamknietych.

 

Wymiary główne:

 
 • Długość całkowita ok. 60,21 m
 • Długość miedzy pionami 54,13 m
 • Szerokość na wręgach 10,50 m
 • Wysokość do pokładu głównego 4,20 m
 • Zanurzenie konstr. 3,15 m
 • Klasa statku

  Statek został zaprojektowany i zbudowany wg. przepisów Polskiego Rejestru Statków dla klasy * KM I L3 sp Statek spełnia wymagania niezatapialności dla statków specjalistycznych posiadających personel specjalistyczny w ilości do 50 osób, zgodnie z wymaganiami przepisów PRS cz.IV pkt 5.5.  Nośność statku

  Nośność statku przy zanurzeniu ok:3,15 i równej stepce, w wodzie morskiej wynosi ok., 300 ton. Nośność obejmuje m.in.: paliwo dla silnika głównego i agregatów, oleje, wode słodką, zapasy prowiantu, załoga z bagażem (wyposażenie badawcze oraz cześci zapasowe i inwentarze wliczono do masy statku pustego)

  Pojemność rejestrowa:

  Pojemność GT = 1208 RT
  Pojemność NT = 362 RT

  Predkość statku

  Predkość statku na próbach przy zanurzeniu ok. 3,0 m na głebokiej wodzie (7 - 8 zanurzen statku) na równej stepce, przy wietrze nie przekraczającym 3 B i stanie morza 2 wynosi ok: 13 wezłów przy 90% MCR silnika głównego.

   

  Zasieg pływania i autonomiczność

  Statek posiada zapas paliwa dla zasiegu pływania 4000 mil morskich przy szybkości ok. 12.7 wezła. Zapasy wody słodkiej i żywności przewidziano na 20 dób.

  Ładowność

  Objetość zbiorników:
  - paliwo (zb. zapasowe) ok. 91;3 m3
  - oleje ok. 2,7 m3
  - woda słodka ok. 38 m3
  - balast ok. 257 m3

  Przepisy i konwencje

  Statek spełnia wymagania n/w przepisów:

  • Przepisy klasyfikacyjne budowy statków morskich - PRS 1990 r., ze zmianami do 199.5r.
  • Pozaklasyfikacyjne przepisy wyposażenia statków -.PRS 1990r, oraz cześa II z 1993r.
  • Przepisy o urządzeniach dźwignicowych statków morskich PRS 1990 r.
  • Miedzynarodowa Konwencja o Bezpieczenstwie Życia na Morzu (SOLAS) 1974r. ze zmianami 1978r. i 1983r.
  • Miedzynarodowa Konwencja o Liniach Ładunkowych, Londyn 1966r. ze zmianami: 1971r. - Res.A 231 (VII), 1975r. Res.A 319 (IX)
  • Miedzynarodowa Konwencja o Pomierzaniu Pojemności Statków, Londyn 1969r.

  Wyposażenie statku m/v Nawigator XXI

  Konstrukcję i parametry techniczne statku dostosowano do potrzeb szkoleniowo - badawczych Akademii Morskiej w Szczecinie oraz innych instytucji naukowych i placówek szkolnictwa wyższego. Statek przeznaczony jest do szkolenia studentów oraz badania środowiska morskiego.
  Nawigator XXI został wyposażony w nowoczesny, zintegrowany system zarządzania danymi TRAC-C firmy Kelvin Hughes oraz najnowszą aparaturę do badań hydrograficznych. Analizy pobranego materiału badawczego można dokonywać na lądzie oraz w czterech laboratoriach pokładowych. Urządzenia nawigacyjne na mostku zostały zintegrowane w systemie NINAS 9000 firmy Kelvin Hughes. NINAS 9000 jest w pełni zmodułowanym systemem umożliwiającym adaptację urządzeń do potrzeb indywidualnych odbiorców.


  Wyposażenie nawigacyjne

  systemy pozycjonowania

  mostek zintegrowany

  łączność

  systemy sterowania

   


  Wyposażenie badawcze

  Zintegrowany system zarządzania danymi TRAC-C (Kelvin Hughes " U.K.)

  Sonda wielowiązkowa

  Sonda HMS

  Pojazd głębinowy - OFFSHORE HYBALL

  Sonda wibracyjna SVC 350

  Stacja meteorologiczna

  Subbottom profiler

  Side Scan Sonar

   


  Wyposażenie mostka nawigacyjnego

  Łączność w systemie GMDSS:
  Radiostacja Sailor Compact 2000

  Dodatkowe wyposażenie GMDSS:
  Terminal INMARSAT B, typ SATURN Bm
  Pława EPIRM, typ Kelvin Hughes / Lokata 406-2A
  Transponder radarowy, typ Kelvin Hughes / Lokata SART
  Odbiornik Navtex, typ Shipmate RS-6100
  System komunikacji wewnętrznej AMPLIDAN:
  System komunikacji zwrotnej: typ Amplidan Commander IV
  Centrala telefoniczna, typ Aplidan Microstwitch FTTU-032
  System zbiorczego odbioru RTV, typ Amplidan CAS-12 000


  Systemy pozycyjne:
  Odbiornik GPS, typ Trimble NT-200
  Odbiornik DGPS, typ Trimble NT-200D
  Zintegrowany system mostka, typ Kelvin Hughes NINAS 9000:

  Radar, typ Kelvin Hughes NUCLEUS 2-6000A/2/SD - pasmo S
  Radar, typ Kelvin Hughes NUCLEUS 2-6000A/27/D - pasmo X
  Wielofunkcyjny monitor danych, typ NUCLEUS
  Wskaźnik parametrów nawigacyjnych
  Elektroniczny stół nawigacyjny MASTER YEOMAN
  2 szkoleniowe wskaźniki radarowe, typ NUCLEUS 2 5000A

  System sterowania:
  Kompas magnetyczny klasy -A", typ Reflecta 1 Fiberline
  Żyrokompas, typ Anschuetz Standard Compact
  Wskaźnik położenia steru
  Automatyczny system kontroli kursowej

  Inne wyposażenie nawigacyjne:
  Faksymilowy odbiornik pogodowy, typ Furuno FAX-207
  Echosonda, typ Skipper GDS-101
  Dwuosiowy log dopplerowski, typ Sperry SRD-421 S  Wyposażenie badawcze

  Zintegrowany system zarządzania danymi TRAC-C (Kelvin Hughes " U.K.)

  TRAC-C należy do najnowocześniejszych systemów umożliwiających akwizycję, monitoring, kontrolę, dystrybucję i redystrybucję informacji. Śledzenie i rejestracja danych są możliwe dzięki zastosowaniu systemu interfejsów sterowanych układem procesów lub przez oprogramowanie sieciowe.
   

  Cechy systemu:

  • System programowanych interfejsów
  • Zapewnienie standardów geodezyjnych
  • Pełny monitoring danych
  • Wielopoziomowa praca w systemie Windows NT
  • Sieciowe wspomaganie pracy systemu
  • Zarządzanie danymi pomiarowymi
  • System zabezpieczenia danych
  • Możliwości kontroli zewnętrznej
  • Definiowanie parametrów wejściowych i wyjściowych przez użytkownika

  Sonda wielowiązkowa BOTTOMCHART COMPACT SHALLOW WATER MK II
  (ELAC Nautic GmbH - Niemcy)

  Pomiary hydrograficzne zgodne z wymogami IHO SP-44
  Szczególnie dobre rezultaty na płytkich wodach i w otoczeniu generującym dużą ilość wtórnych wiązek (rzeki, kanały itp.)
  Horyzontalny zasięg 940 m przy głębokościach do 110 m
  Praca do głębokości 600 m
  Doskonała zdolność rozdzielcza oraz bardzo silne tłumienie w obrębie listków bocznych (max. 36 dB) wynikające z zastosowania wąskiej charakterystyki promieniowania.
  Automatyczny system kalibracji.
  Graficzna prezentacja obszarów dna w formie profili, cyfrowej, izobatowej, trójwymiarowej, półcieniowej i innych.
  Częstotliwość robocza - 180 kHz
  Ilość wiązek - 126
  Stacjonarna lokalizacja przetworników - dwa panele oscylacylatorów 255x180 mm umocowane w podwodnej części kadłuba.
  Bieżąca kompensacja wpływu przechyłów bocznych, wzdłużnych i nurzania na przetwarzane dane.
  Sonda zintegrowana z systemem TRAC-C

  Sonda HMS 1820 CTD (MARIMATECH - Dania)
  Kompletny instrument do pomiaru:
  - zasolenia (dokł. +/- 0,1 na 1000)
  - temperatury (+/- 0,1 °C)
  - głębokości (0,25% zakresu) oraz prędkości dźwięku (+/- 1 m/s)
  Automatyczny zapis danych w ustalonych profilach.
  Sprzężona z sondą wielowiązkową.

  Pojazd głębinowy - OFFSHORE HYBALL (HYDROVISION - U.K.)

  Pojazd ten jest zaliczany do grupy ROV (Remote Operated Vechicle). Posiada możliwość penetracji optycznej w pełnym zakresie kątów dzięki przeźroczystej kopule i możliwości obrotu kamery o 360°
   

  Ponadto w skład systemu wchodzą:
  - kompas
  - żyrokompas
  - manipulator szczękowy
  - wysokiej klasy 2 kamery video (kolorowa i bardzo czuła czarno-biała) z regulowanym systemem oświetlenia.
  ROV Offshore

   

   

  Hyball pozwala na automatyczną kontrolę zanurzenia, kursu i prędkości, które to funkcje sprawiają, że jest doskonałym narzędziem do przeglądów technicznych wszelkiego rodzaju budowli hydrotechnicznych czy np. kabli i rurociągów znajdujących się pod powierzchnią wody.

    Sonarowa lokalizacja pozwala na lokalizację obiektów znajdujących się poza zasięgiem kamery w odległości nawet 180 m.
  Pojazd może zanurzać się do głębokości nawet 300 m. Zasilanie i sygnały sterujące dla robota jak również obraz z kamer video jest przekazywany porzez specjalny kabel. 2 zestawy kabla - 200 i 300 metrowy mogą być ze sobą łączone, dzięki czemu jednostka może operować w odległości nawet 500 m od stacji sterującej. System posiada dodatkowy, hydroakustyczny system określania pozycji pojazdu.

   

  Sonda wibracyjna SVC 350 (SEABED BV - Holandia)
  Sonda jest przeznaczona do pobierania próbek spoistego dna w postaci cylindrycznych rdzeni. Zasilanie elektryczne z monitoringiem pracy silnika sprzężonego z głowicą wibracyjną.
  Masa: 1100 kg, penetracja dna: 3,5 m, średnica rdzenia 108 mm, max. głębokość robocza: 150 m.
  Używana przy kładzeniu rurociągów, w pracach wiertniczych, wodno - instalacyjnych, badawczych itp.

   

   
  Stacja meteorologiczna (AANDERA INSTRUMENTS DATALOGGER 3060)
  Kompletna stacja meteorologiczna do pomiaru prędkości i kierunku wiatru, ciśnienia atmosferycznego, temperatury i wilgotności powietrza. Stacja zintegrowana z systemem TRAC-C.

  Subbottom profiler
  Urządzenie do badania struktury dna. Sonda pozwala na ułożenie warstw geogogicznych znajdujących się nawet do 80 m poniżej dna.

  Side Scan Sonar
  Sonar boczny do wykrywania obiektów znajdujących się na dnie. Obiekty przedstawiane są w postaci elementów rzucających teoretyczny cień. Dzięki takiemu zobrazowaniu kształtu dna możliwe jest uzyskanie obrazu zbliżonego do fotografii. Obraz ten w połączeniu z danymi z sondy wielowiązkowej pozwala na interpretację wyników pomiarów a nawet na wstępną identyfikację obiektów takich jak np. wraki.