Jesteś w: Home » Akademia Morska w Szczecinie
Szukaj w mieście
Akademia Morska w Szczecinie

70-500 Szczecin, Zachodniopomorskie
ul. Wały Chrobrego 1-2, Zobacz na mapie
Tel: (91) 480-94-00
Fax: (91) 480-95-85
WWW: http://www.wsm.szczecin.pl
Email: am@am.szczecin.pl

Nazwa wydziału Studia I stopnia Studia jednolite Studia II stopnia
Licencjackie Inżynierskie Magisterskie Magisterskie uzupełniające
S NW NZ S NW NZ S NW NZ S NW NZ
Wydział Nawigacyjny Inżynierskie stacjonarne Inżynierskie niestacjonarne zaoczne Magisterskie uzupełniające stacjonarne Magisterskie uzupełniające niestacjonarne zaoczne
Wydział Inżynieryjno-Ekonomiczny Transportu Inżynierskie stacjonarne Inżynierskie niestacjonarne zaoczne Magisterskie uzupełniające stacjonarne Magisterskie uzupełniające niestacjonarne zaoczne
Wydział Mechaniczny Inżynierskie stacjonarne Inżynierskie niestacjonarne zaoczne Magisterskie uzupełniające stacjonarne Magisterskie uzupełniające niestacjonarne zaoczne

Skład Senatu wyłoniony w drodze wyborów w Akademii Morskiej
w Szczecinie na kadencję 2008 - 2012:

Rektor

1. prof. dr hab. inż. kpt.ż.w. Stanisław Gucma

Prorektorzy

2. prof. dr hab. inż. Krzysztof Chwesiuk
3. dr inż. II of. mech Przemysław Rajewski
4. dr inż. kpt.ż.w. Wojciech Ślączka, prof. nadzw. AM

Dziekani

5. dr hab. inż. Cezary Behrendt, prof. nadzw. AM
6. dr inż. kpt. ż.w. Jerzy Hajduk, prof. nadzw. AM
7. dr hab. inż. Zofia Jóźwiak, prof. nadzw. AM

Przedstawiciele nauczycieli akademickich posiadających tytuł naukowy profesora lub stopień naukowy doktora habilitowanego

Wydział Mechaniczny

8. dr hab. inż. Adamkiewicz Andrzej, prof. nadzw. AM
9. dr hab. inż. Janusz Grabian, prof. nadzw. AM
10.prof. dr hab.inż. Oleh Klyus
11.dr hab. inż. Zbigniew Matuszak, prof. nadzw. AM
12.prof. dr hab. inż. Przetakiewicz Wojciech
13.dr hab. Zenon Zwierzewicz prof. nadzw. AM

Wydział Nawigacyjny

14. dr hab. inż., of. pokł.Wiesław Galor, prof. nadzw. AM
15. dr hab. inż., st.of.pokł. Lucjan Gucma, prof. nadzw. AM
16. prof. dr hab. inż. kpt. ż.w. Ewgenij Łusznikow
17. dr hab. inż. Zbigniew Pietrzykowski, prof. nadzw. AM
18. dr hab. inż. Waldemar Uchacz, prof. nadzw.AM
19. dr hab. inż. Andrzej Klewski, prof. nadzw. AM

Wydział Inżynieryjno Ekonomiczny Transportu

20. prof dr hab. inż. Igor Arefyev
21. prof. dr hab. Sergey Karganov
22. dr hab. Adam Łozowicki, prof. nadzw. AM
23. prof.dr hab. Janusz Soboń
24. dr hab. Kazimierz Winnicki, prof. nadzw. AM

 

Przedstawiciele pozostałych nauczycieli

Wydział Mechaniczny

25.dr inż. Zenon Grządziel
26. mgr inż., st. of. mech. okr. Paweł Krause

Wydział Nawigacyjny

27.mgr inż. Ryszard Bober
28.dr inż. Zbigniew Szozda

Wydział Inżynieryjno Ekonomiczny Transportu

29.dr inż. Anna Wolnowska

Jednostki Międzywydziałowe

30.mgr Alojzy Gołąb

Przedstawiciele studentów

Wydział Mechaniczny

31. Damian Kozak
32.Patric Prado Alvarado

Wydział Nawigacyjny

33.Iga Kwiecińska
34.Łukasz Pierzyna
35.Agnieszka Radwan

Wydział Inżynieryjno Ekonomiczny Transportu

36. Paweł Dycha
37.Gabriela Ludwiczak
38. Anna Klos

Przedstawiciele pracowników Uczelni niebędący nauczycielami akademickimi

Pracownicy zatrudnieni na wydziałach

39. mgr inż. Beata Guziewicz-Fajdek

Pracownicy zatrudnieni poza wydziałami

40. mgr Stanisława Wolska

Z głosem doradczym:

41. mgr inż. Andrzej Durajczyk (Kanclerz)
42. mgr Dorota Zujewska-Kozak (Kwestor)
43. mgr  Elżbieta Edelman (Dyrektor Biblioteki)
44. kmdr mgr inż. Andrzej Kraszewski (SW)
45. inż. Czesław Wiznerowicz  (NSZZ „Solidarność”)
46. mgr Tadeusz Skrzypkowski (ZNP)


Zaproszeni goście:

47. prof. dr kpt.ż.w. Aleksander Walczak